Dávid Fotó Stúdió


Adatvédelmi nyilatkozat

A davidfoto.eu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

1. Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Dávid Fotó milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Dávid Fotó nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Dávid Fotó honlapjáról hivatkozással érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

A www.davidfoto.eu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során az Dávid Fotó szervere bizonyos adatokat automatikusan - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok: a látogató neve, születési dátuma és e-mail címe. Ezen adatokból a regisztráló személyazonosságára lehet következtetni, személyes adatok felhasználása nem történik.

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát az Dávid Fotó rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva az Dávid Fotó nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

3. Biztonság

Az Dávid Fotó a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme - elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása - érdekében. Az Dávid Fotó azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

Az Dávid Fotónak nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el az Dávid Fotónak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat az Dávid Fotóhoz. Ebben az esetben az Dávid Fotó a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

5. "Cookie-k"

A honlap nem használ sütiket (cookie-kat)

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat az Dávid Fotó törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Dávid Fotó Stúdió 535600 Székelyudvarhely Kossuth Lajos utca 15), vagy e-mailben (studiodavidfoto@gmail.com) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban az Dávid Fotó nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet. 

7. Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

8. Az adatkezelésért felelős:

Dávid Fotó Stúdió 535600 Székelyudvarhely Kossuth Lajos utca 15

Az Dávid Fotó fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.